دسته بندی فیلم فیلم | پایگاه خبری تحلیلی نسیم سرخس
اختصاصی نسیم سرخس؛ فیلم لحظه دیدار خانواده شهید عیسی زائی با پیکر شهید/ ۲۱ روزی که ۳۲ سال طول کشید