امام جمعه سرخس: بنده مامور به ابلاغ هستم، باید بگم!/ وضعیت بیمارستان لقمان سرخس اورژانسی و جان بیماران در خطر است - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس