یادواره بزرگ «سردار هنوز زنده است» در سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس