گشت مشترک بازرسی از اصناف سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس