گشت مشترک بازرسی از اصناف سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس