گزارش تصویری؛ خسارات سیل در روستای «چاله زرد» سرخس - پایگاه خبری تحلیلی نسیم سرخس | پایگاه خبری تحلیلی نسیم سرخس