گزارش تصویری؛ اهدای خون توسط داوطلبان مردمی و مجموعه دادگستری سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس