برگزاری همایش «دفاع همچنان باقیست» در سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس