همایش بزرگ «ما ملت امام حسینیم» در سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس