مراسم معارفه فرمانده محور عملیاتی شهید برونسی سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس