ضدعفونی معابر سرخس برای مقابله با ویروس کرونا - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس