صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سرخس به مناسبت هفته ناجا | پایگاه خبری نسیم سرخس