بازدید خبرنگاران از منطقه عملیاتی خانگیران سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس