سفر یک روزه استاندار خراسان رضوی به سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس