رزمایش امربه معروف بسیجیان با موضوع کرونا در سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس