دومین مرحله رزمایش «کمک مؤمنانه» در سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس