تولید ۱۰۰۰۰ ماسک در کارگاه‌های شهید قاسم سلیمانی سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس