توزیع ۶۰۰ بسته معیشتی هدیه مقام معظم رهبری بین نیازمندان سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس