تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم سرخس در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس