تشییع پیکر شهید دفاع مقدس در شهر مرزی سرخس/ بخش دوم | پایگاه خبری نسیم سرخس