بازدید میدانی مسئولان از پروژه سد شوریجه سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس