بازدید مسئولان از فاز دوم مسکن مهر شهر سرخس - پایگاه خبری نسیم سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس