بازدید مسئولان از فاز دوم مسکن مهر شهر سرخس | پایگاه خبری نسیم سرخس