استقبال و وداع مردم روستای کندکلی سرخس با شهید گمنام | پایگاه خبری نسیم سرخس