شنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۷ Saturday, 23 February , 2019
  • شهيد اسماعيل مشهدي ۱۷ تیر ۱۳۹۵

    شهيد اسماعيل مشهدي

    شهيد اسماعيل مشهدي در سال 1344 در خانواده مذهبي و متدين در روستاي دولت آباد به دنيا آمد.

شهید نورمحمد دلارامي ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

شهید نورمحمد دلارامي

شهيد نور محمد دلارامي در سال 1329 در روستاي شيرتپه سرخس بدنيا آمد.

شهید غلامعلي احمدي ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

شهید غلامعلي احمدي

شهيد غلامعلي احمدي در سال 1345در خانواده مذهبي در سرخس متولد وبعلت علاقه به ائمه نام وي را علي گذاشتند.

شهید علي زين الدين ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

شهید علي زين الدين

شهيد علي زين الدين در روستاي گنبدلي سرخس بدنيا آمد. در ابتدا شغل وي چوپاني و دامداري بود تا اينكه خانواده اش به روستاي قوش خزائي آمدند.

شهید حسن بندانی ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

شهید حسن بندانی

شهيد حسن بنداني در سال 1347در سرخس در خانواده اي متوسط بدنيا آمد.

شهيد حسن برخوردار ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

شهيد حسن برخوردار

استوار يكم شهيد حسن برخوردار در سال 1325 در شهرستان سرخس متولد شد.

شهيد محمد ارجمندي ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

شهيد محمد ارجمندي

شهيد محمد ارجمندي در سال 1337 در سرخس متولد شد.

عزيز اله افضل زاده ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

عزيز اله افضل زاده

شهيد عزيز اله افضل زاده در تاريخ 52/11/6 در روستاي شير تپه در شهر سرخس ديده به جهان گشود.

شهيد كريم درويشي ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

شهيد كريم درويشي

شهيد كريم درويشي در سال 1354 در روستاي پسكمر از توابع شهرستان سرخس ديده به جهان گشود.

شهيد محمد براهوئي ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

شهيد محمد براهوئي

شهيد محمد براهوئي فرزند عبدل متولد 1341 در روستاي صمد آباد شهرستان سرخس در خانواده فقير ومستضعف ديده به جهان گشود.

شهيد عليرضا حسني ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

شهيد عليرضا حسني

شهيد عاليقدر عليرضا حسني در سال 1349در يكي از روستاهاي گنبد چشم به جهان گشود .