شنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۷ Saturday, 23 February , 2019
  • شهيد اسماعيل مشهدي ۱۷ تیر ۱۳۹۵

    شهيد اسماعيل مشهدي

    شهيد اسماعيل مشهدي در سال 1344 در خانواده مذهبي و متدين در روستاي دولت آباد به دنيا آمد.

شهيد احمد عرب سرخس ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد احمد عرب سرخس

شهيد احمد عرب سرخس در سال 1342 كه از سالهاي خاطره انگيز و به ياد ماندني تاريخ شكوهمند اسلامي مي باشد در شهر قائن و در خانواده اي مذهبي و زحمت كش بدنيا آمد.

شهيد ورقه فياضي ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهيد ورقه فياضي

شهيد ورقه فياضي در سال 1339در شهر سرخس در خانواده مذهبي چشم به جهان گشود.

شهيد غلامعلي عليميرزائي ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهيد غلامعلي عليميرزائي

شهيد غلامعلي عليميرزائي فرزند محمد در شهر سرخس متولد شد.

شهيد محمد علي عطائي ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهيد محمد علي عطائي

شهيد محمد علي عطائي در شهرستان سرخس متولد شد.

شهيد عيد محمد اردوني ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهيد عيد محمد اردوني

شهيد عيد محمد اردوني در سال 1345 در شهر سرخس در خانواده اي مستضعف و كم درآمد متولد شد.

شهید فیروز احمدی ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهید فیروز احمدی

شهيد فيروز احمدي در سال 1344 در شهرستان سرخس متولد شد.

شهيد محمدرضا كرماني ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهيد محمدرضا كرماني

بسيجي شهيد محمدرضا كرماني در سال 1347در روستاي دور افتاده اي از توابع سرخس به نام پسكمر در خانواده اي مستضعف و كشاورز ديده به جهان گشود.

شهيد علي محمد ايزدي ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهيد علي محمد ايزدي

شهيد علي محمد ايزدي در سال 1344در روستاي قوش خزايي چشم به جهان گشود.

شهيد حسين سيستاني ۰۱ تیر ۱۳۹۵

شهيد حسين سيستاني

شهيد حسين سيستاني فرزند محمد متولد سال 1344در شهرستان سرخس ديده به جهان گشود.

شهید فريدون اسدخاني ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

شهید فريدون اسدخاني

شهيد فريدون اسدخاني در سال 1345در روستاي يازتپه بدنيا آمد.