شنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۷ Saturday, 23 February , 2019
  • شهيد اسماعيل مشهدي ۱۷ تیر ۱۳۹۵

    شهيد اسماعيل مشهدي

    شهيد اسماعيل مشهدي در سال 1344 در خانواده مذهبي و متدين در روستاي دولت آباد به دنيا آمد.

شهید ملك محمد سالارزهي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهید ملك محمد سالارزهي

شهيد ملك محمد سالارزهي در روستاي نوروز آباد از توابع شهرستان سرخس به دنيا آمد.

شهيد جواد بارانی ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد جواد بارانی

شهيد جواد بارانی در سال 1345 در روستاي ابراهيم آباد در خانواده اي متوسط به دنيا آمد.

شهید موسی عرب ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهید موسی عرب

شهید موسی عرب در سال 1345 در روستاي قوش خزائي سرخس ديده به جهان گشود.

شهيد قربانعلي نيك پرست ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد قربانعلي نيك پرست

شهيد قربانعلي نيك پرست در شب عيد قربان در يكي از خانواده هاي روحاني ديده به جهان گشود.

شهيد حسین الله دادی ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد حسین الله دادی

شهيد حسین الله دادی در سال 1346 در شهرستان سرخس متولد شد.

شهيد محمدرضا شادمان ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد محمدرضا شادمان

شهيد محمدرضا شادمان فرزند علي اكبر در شهر سرخس و در خانواده ای متدين و با ايمان متولد شد.

شهید سخي داد كاتوزي ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهید سخي داد كاتوزي

شهيد بزرگوار سخي داد كاتوزي در روستاي تام رسول ديده به جهان گشود.

شهيد علي اكبر حاج حسيني ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد علي اكبر حاج حسيني

شهيد علي اكبر حاج حسيني در سال 1339در روستاي شوريجه چشم به جهان گشود.

شهيد محمود چوپان نژاد ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد محمود چوپان نژاد

شهيد محمود چوپان نژاد در سال 1346 در گرگان و در خانواده اي متوسط ديده به جهان گشود.

شهيد رمضان زارع ۰۲ تیر ۱۳۹۵

شهيد رمضان زارع

شهيد رمضان زارع فرزند يوسف متولد 1343در شهرستان سرخس ديده به جهان گشود.