جمعه, ۳ اسفند , ۱۳۹۷ Friday, 22 February , 2019
  • شهيد اسماعيل مشهدي ۱۷ تیر ۱۳۹۵

    شهيد اسماعيل مشهدي

    شهيد اسماعيل مشهدي در سال 1344 در خانواده مذهبي و متدين در روستاي دولت آباد به دنيا آمد.

شهيد حسين اميري نژاد ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد حسين اميري نژاد

شهيد حسين اميري نژاد فرزند برات در سال 1346 در خانواده اي مستضعف متولد شد.

شهيد رمضان اسکندری ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد رمضان اسکندری

شهيد رمضان اسکندری در سال 1343 در شاه آباد ساري در خانواده اي متوسط ديده به جهان گشود.

شهيد يوسفعلي محمدي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد يوسفعلي محمدي

شهيد يوسفعلي محمدي در سال 1342 در روستاي آصف آباد (قوش عظيم) در يك خانواده روستاي چشم به جهان گشود.

شهيد مهدی آجری ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد مهدی آجری

شهيد والامقام مهدی آجری در سال 1343در شهرستان سرخس ديده به جهان گشود.

شهيد عبدل ماككي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد عبدل ماككي

شهيد بزرگوار عبدل ماككي در سال 1342 در شهرستان سرخس چشم به جهان گشود.

شهيد يعقوب علي ميرزادوستي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد يعقوب علي ميرزادوستي

شهيد يعقوب علي ميرزادوستي فرزند يوسفعلي متولد 1339 در روستاي درازآب در خانواده كم درآمد ومستضعف بدنيا آمد.

شهيد غلامحسين غلامي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد غلامحسين غلامي

شهيد غلامحسين غلامي فرزند عباسعلي متولد 1342در روستاي تپه مير احمد در خانواده مستضعف بدنيا آمد.

شهید نادر اصل كريمي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهید نادر اصل كريمي

شهيد والامقام نادر اصل كريمي در سال 1352 در روستاي تام رسول از توابع شهرستان سرخس به دنيا آمد.

شهيد صفرعلي دادمحمدي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد صفرعلي دادمحمدي

شهيد صفرعلي دادمحمدي در سال 1333 در شهر سرخس متولد شد.

شهید عيسي عليميرزائي ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهید عيسي عليميرزائي

شهيد والامقام عيسي علي ميرزائي در سال 1339در روستاي الله نظر ديده به جهان گشود.