یکشنبه, ۳ آذر , ۱۳۹۸ Sunday, 24 November , 2019
  • شهيد اسماعيل مشهدي ۱۷ تیر ۱۳۹۵

    شهيد اسماعيل مشهدي

    شهيد اسماعيل مشهدي در سال 1344 در خانواده مذهبي و متدين در روستاي دولت آباد به دنيا آمد.

شهید غلامحسن گل شيخي ۱۵ تیر ۱۳۹۵

شهید غلامحسن گل شيخي

شهيد غلامحسن گل شيخي در خانواده روستاي در قلعه قصاب سرخس بدنيا آمد.

شهید حسين احمد آقايي ۱۲ تیر ۱۳۹۵

شهید حسين احمد آقايي

شهيد حسين احمدآقائي در سال 1342 در خانواده نسبتاً فقير چشم به جهان گشود.

شهيد موسي سركوهي ۰۴ تیر ۱۳۹۵

شهيد موسي سركوهي

شهيد موسي سركوهي در خانواده اي مستضعف در سال 1346 چشم به جهان گشود.

شهيد محمد منيري ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد محمد منيري

شهيد محمد منيري در سال 1349 در خانواده اي مستضعف، روستايي، مذهبي و متدين در روستای سنگر متولد شد.

شهيد برات فرهمند ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد برات فرهمند

شهيد برات فرهمند در سال 1352 در روستاي كندكلي از توابع سرخس ديده به جهان گشود.

شهيد صادق فلاح ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد صادق فلاح

شهيد صادق فلاح در سال 1345 در شهرستان ساري روستاي اسلام آباد به دنيا آمد.

شهيد احمد كريم كشته ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد احمد كريم كشته

شهيد احمد كريم كشته در يكي از خانواده هاي متوسط و مذهبي در شهرستان سرخس به دنيا آمد.

شهيد محمد علي اكبرخاني ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد محمد علي اكبرخاني

شهيد محمد علي اكبرخاني در سال 1344 در خانواده مذهبي در روستاي الله نظر سرخس ديده به جهان گشود.

شهيد ابراهيم سنگريار ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد ابراهيم سنگريار

شهيد ابراهيم سنگريار در سال 1345 در روستاي سنگر در يك خانواده مذهبي ديده به جهان گشود.

شهيد غلامرضا جر ۰۳ تیر ۱۳۹۵

شهيد غلامرضا جر

شهيد غلامرضا جر فرزند نورمحمد متولد سال 1349 در روستاي قوش عليجان سرخس در خانواده اي مستضعف ومتدين به دنيا آمد.