پوستر؛ فساد، زلزله‌ ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت نظام ها
پوستر؛ فساد، زلزله‌ ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت نظام ها

توجه به مسئله «عدالت و مبارزه با فساد» چهارمین توصیه امام خامنه‌ای خطاب به ملت ایران در بیانیه گام دوم انقلاب است.

به گزارش واحد چندرسانه ای نسیم سرخس، توجه به مسئله «عدالت و مبارزه با فساد» چهارمین توصیه امام خامنه‌ای خطاب به ملت ایران در بیانیه گام دوم انقلاب است.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از این توصیه خطاب به ملت ایران می فرمایند: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنه‌ حکومت ها عارض شود، زلزله‌ ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن ها است؛ و این بـرای نظامی چـون جمهـوری اسلامی که نیازمنـد مشروعیّتی فراتـر از مشروعیّت های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام ها است؛ در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، بشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : نسیم سرخس