عکس نوشته؛ سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی
عکس نوشته؛ سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی

طبق ماده 15 لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

به گزارش نسیم سرخس، طبق ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

انتهای پیام/