از تدوین تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از تدوین تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس لایحه قانونی مصوب 1358/8/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهارنظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رأی بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود، این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

به گزارش نسیم سرخس، بر اساس لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهارنظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رأی بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود، این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

انتهای پیام/