مجموعه پوستری؛ «حب الحسین یجمعنا»
مجموعه پوستری؛ «حب الحسین یجمعنا»

در روزهایی که دشمنان قسم‌خورده و استکبار جهانی با جنگ فرهنگی به دنبال ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلام به‌ویژه شیعه و سنی هستند، باید گفت «حب الحسین یجمعنا»، دوستی حسین همه ما را دور هم جمع کرده است.

به گزارش نسیم سرخس، در روزهایی که دشمنان قسم‌خورده و استکبار جهانی با جنگ فرهنگی به دنبال ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلام به‌ویژه شیعه و سنی هستند، باید گفت «حب الحسین یجمعنا»، دوستی حسین همه ما را دور هم جمع کرده است.

انتهای پیام/