پوستر «خیانت مصدق»
پوستر «خیانت مصدق»

«خیانت مصدق» تکیه و اعتماد و امید به آمریکا بود. آمریکایی ها از این خوش بینی و ساده اندیشی استفاده کردند و کودتا را به راه انداختند.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، «خیانت مصدق» تکیه و اعتماد و امید به آمریکا بود. آمریکایی ها از این خوش بینی و ساده اندیشی استفاده کردند و کودتا را به راه انداختند. مقام معظم رهبری ۱۳ آبان ۱۳۹۴

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید