اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه
اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه

خصومت آمریکا با اقتدار نظام، مذاکره بی‌فایده، معطل نماندن برای بسته اروپایی، پیگیری جدی مواضع رئیس‌جمهور و حفظ منافع ملی با روحیه قوی از مهم‌ترین محورهای بیانات رهبر انقلاب در دیدار با سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه است.

به گزارش نسیم سرخس، خصومت آمریکا با اقتدار نظام، مذاکره بی‌فایده، معطل نماندن برای بسته اروپایی، پیگیری جدی مواضع رئیس‌جمهور و حفظ منافع ملی با روحیه قوی از مهم‌ترین محورهای بیانات رهبر انقلاب در دیدار با سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه است.

انتهای پیام/