حفظ و ارتقاء محیط زیست شهری مزداوند در دستور کار شهرداری است
حفظ و ارتقاء محیط زیست شهری مزداوند در دستور کار شهرداری است

شهردار شهر مزداوند شهرستان سرخس گفت: یکی از اولویت‌های کاری شهرداری شهر مزداوند در حوزه مدیریت شهری به‌ویژه با رویکرد توسعه گردشگری منطقه و ایجاد زیرساخت‌های شهر گردشگر، توجه ویژه به محیط زیست شهری به‌خصوص اقلیم پیرامون ظرفیت‌های گردشگری است.

محمد گل محمدی در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، با تأکید بر اینکه حفظ و ارتقاء محیط زیست شهری و پیرامون اقلیم گردشگری مزداوند در دستور کار شهرداری است، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های کاری شهرداری شهر مزداوند در حوزه مدیریت شهری به‌ویژه با رویکرد توسعه گردشگری منطقه و ایجاد زیرساخت‌های شهر گردشگر، توجه ویژه به محیط زیست شهری به‌خصوص اقلیم پیرامون ظرفیت‌های گردشگری است.

شهردار شهر مزداوند شهرستان سرخس خاطرنشان کرد: با رعایت ضوابط قانونی در روزهای ابتدایی مسئولیت در شهرداری و با راهبری شورای اسلامی شهر مزداوند درصدد توسعه سرانه فضای سبز شهری برآمدیم که در دو ماه ابتدایی فرآیند تحویل پارک جنگلی را طی کرده و با الحاق آن به حوزه مالکیت مدیریت شهری سهم شایانی در ارتقاء سرانه فضای سبز شهر مزداوند ایفا کردیم.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری، ارتقاء کیفی جایگاه زباله شهرداری با رویکرد کاهش عوارض ناشی از آن بر اقلیم و اراضی پیرامونی بود که با حساسیت‌های اداره محیط زیست گام‌های ابتدایی برای رفع معارض آن برداشته شد که بهسازی مسیر دسترسی به جایگاه زباله، دفن اصولی زباله‌ها و تسطیح اطراف ترانشه ها از جمله اقدامات در این حوزه است.

گل محمدی با بیان اینکه مطالعات طرح جامع پسماند شهر مزداوند توسط «سازمان مپ» مشهد در حال انجام است، اظهار داشت: اعتبار اجرای این پروژه از طریق دفتر امور شهری استانداری تخصیص داده شده تا ضمن تحصیل زمین مناسب‌تر اقدامات عمرانی برای دفع پسماندها مطابق با الگوهای استاندارد انجام شود.

لازم به ذکر است، «شهر مزداوند» در بخش مرزداران شهرستان سرخس و در ۸۰ کیلومتری از شهر سرخس و ۱۰۰ کیلومتری شهر مشهد واقع‌شده است.

انتهای پیام/