اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس
اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس

رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در سیزدهمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس سازمان همکاری اسلامی اقدام اخیر امریکا نسبت به قدس را «غلط زیادی» خواندند و گفتند: آن‌ها قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود و تلاش‌های آن‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

به گزارش سرویس چندرسانه‌ای نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان در سیزدهمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس سازمان همکاری اسلامی اقدام اخیر امریکا نسبت به قدس را «غلط زیادی» خواندند و گفتند: آن‌ها قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود و تلاش‌های آن‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

اهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار میهمانان سیزدهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی

انتهای پیام/