آمریکا؛ سرچشمه کل مصائب
آمریکا؛ سرچشمه کل مصائب

امام خامنه‌ای (حفظه الله) می‌فرمایند: آمریکا دشمن است؛ چه ما به رو بیاوریم چه نیاوریم دشمن است؛ چه بنده‌ى حقیر در سخنرانى بگویم آمریکا دشمن است، چه نگویم. میگویند چرا شما مدام «دشمن دشمن» می‌کنید؛ خب، حالا گیرم بنده نمی‌گویم دشمن؛ دشمنى تمام شد؟

به گزارش نسیم سرخس، امام خامنه‌ای (حفظه الله) می‌فرمایند: آمریکا دشمن است؛ چه ما به رو بیاوریم چه نیاوریم دشمن است؛ چه بنده‌ى حقیر در سخنرانى بگویم آمریکا دشمن است، چه نگویم. میگویند چرا شما مدام «دشمن دشمن» می‌کنید؛ خب، حالا گیرم بنده نمی‌گویم دشمن؛ دشمنى تمام شد؟ آمریکا یک روز در اینجا همه‌کاره‌ى این کشور بوده؛ امروز حتّى یک سفارتخانه در این کشور ندارد؛ به خاطر اینکه نظام اسلامى سرِ کار آمده؛ خب با نظام اسلامى دشمن است و می‌خواهد همان وضع قبلى برقرار باشد.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید

انتهای پیام/