من عاشق ماه رمضونم
من عاشق ماه رمضونم

چون وقتی تشنه و گرسنه میشم، خدا رو شکر میکنم که بهم اجازه داده، براش سختی بکشم، براش تشنگی و گرسنگی رو تحمل کنم اخه با چه کاری میشه به کسی که خیلی عاشقشی و دوسش داری، نشون بدی تا چه حد دوسش داری؟

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو کانال تلگرامی “روشنگری” نوشت:

من روزه می گیرم چون
روزه فقط آب و غذا نخوردن نیست..
فقط فهمیدن درد گرسنه ها و فقیرا  نیست..
فقط فطریه و صدقه دادن و کمک کردن نیست..
فقط برای تندرست موندن نیست..
اینام هست اما چیزای دیگه هم هست..

 چون وقتی روزه ام
فقط دهان و معده ام روزه نیست..
زبانم  هم روزه است.. نباید دروغ بگم، نباید دشنام بدم، نباید افترا بزنم، چون روزه دارم
دستم هم روزه است.. دیگه هر کاری نمیکنم، هر چیزی نمینویسم، هر صفحه ای باز نمیکنم، به همه کمک میکنم..
پاهام هم روزه است.. دیگه هر جایی نمیرم..
چشم و گوش و تمام اعضا و جوارحم روزه است..

 من عاشق روزه ام
چون وقتی تشنه و گرسنه میشم، خدا رو شکر میکنم که
بهم اجازه داده، براش سختی بکشم، براش تشنگی و گرسنگی رو تحمل کنم
اخه با چه کاری میشه به کسی که خیلی عاشقشی و دوسش داری،
نشون بدی تا چه حد دوسش داری؟ تا حدی که بخاطر اون از #شکم و #شهوتت بگذری..
بخاطر همین هم خدا گفته، هر عمل فرزند آدم برای خودشه، جز روزه که برای من است.. پاداشش هم با خودمه

 من عاشق روزه ام
چون وقتی سحر بلند میشم، پر از آرامش میشم

 من عاشق روزه ام
چون هیچ لحظه ای قشنگ تر و شادتر از لحظه افطار و چشیدن خرمای بندگی نیست

 من عاشق روزه ام
چون روزه گرفتن خیلی خوبه
چون این بندگی رو دوس دارم
احساس خوب بندگی

من عاشق روزه ام
چون با روزه به خودم نشون میدم که من در برابر شکم و نفسانیات، عاجز و بیچاره نیستم
قوی و صبور و بااراده و پرتحملم..سالمم و میتونم خویشتنداری کنم

من عاشق روزه ام
چون روزه، صورت شیطان رو سیاه میکنه
روزه شیطان را رسوا میکنه
چون فرشته ها به روزه دار سلام میکنند و براش استغفار میکنند
چون با روزه نه فقط لبم، که همه اعضای بدنم، تسبیح خدا میگن

من عاشق ماه رمضونم
چون ماهیه که دست شیطان توش بسته است
حتی گناهکارا هم بخاطر روزه دارها حیا میکنند و کمتر گناه میکنند..
من عاشق ماه رمضونم
چون ثانیه به ثانیه اش پر از خیر و برکته
و حتی خوابم هم عبادته
حتی بوی دهان روزه دار، پیش خدا عزیزه
 من عاشق ماه رمضونم
چون روزه ماه رمضون، بدن رو پاک میکنه
رمضان از «رمض» گرفته شده، یعنی سوزاندن. سوزوندنی که خاکستر نداره
و توی ماه رمضون، آلودگی های آدم خووووب میسوزه
هم سموم جسم و بدن میسوزه
هم سموم روح
تا این جسم و روح، توی آتش جهنم نسوزه..
آخر ماه رمضون که میشه، پاک و پاکیزه شدیم
پر از عطر خدا

انتهای پیام/