رهبر انقلاب درباره استالین فرمود: دیکتاتورى [استالین]، با حفظ مبانى انقلاب نبوده؛ یعنى استالین، یک تزار واقعى بود. فقط از خانواده «رمانف» نبود، فرد دیگرى بود؛ اما یک تزار و یک پادشاه مطلق بود!

به گزارش نسیم سرخس، رهبر انقلاب درباره استالین فرمود: دیکتاتورى [استالین]، با حفظ مبانى انقلاب نبوده؛ یعنى استالین، یک تزار واقعى بود. فقط از خانواده «رمانف» نبود، فرد دیگرى بود؛ اما یک تزار و یک پادشاه مطلق بود!
استالین، تنها چیزى که از انقلاب حفظ کرد، آن نیم تنه‌اى بود که تا آخر عمرش به شکل یک [لباس] فرم مى‌پوشید که تا بالا تکمه مى‌خورد!
آن را هم به مجردى که مرد، اعقابش کنار گذاشتند و هیچ چیز دیگر نماند؛ تمام شد! از انقلاب، فقط اسمش ماند؛ اگرچه از اول هم که انقلاب شد و سر کار آمده بودند، حکومت کارگرى فقط اسم بود! 77/12/15

* خاندان رمانف، پادشاهان تزار روسیه بودند که با انقلاب کمونیستی 1917 سرنگون شدند و حکومت شوروی جایگزین آنها شد.
? 14 اسفند: سالمرگ استالین، دیکتاتور شوروی سابق
منبع: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

انتهای پیام/