شهيد خدابخش تاجكي
شهيد خدابخش تاجكي

شهيد خدابخش تاجكي در خانواده اي مستضعف در سال 1356 در روستاي شوريجه چشم به جان گشود.

khodabakhsh tajiki

نام ونام خانوادگي: خدابخش تاجكي

نام پدر: محمد

تاريخ تولد: 56/4/4

محل تولد: شوريجه

محل شهادت: كوه سفيد (صالح آباد)

محل دفن: روستای شوريجه

تاريخ شهادت: 78/8/30

 

خلاصه از زندگينامه شهيد:

شهيد خدابخش تاجكي در خانواده اي مستضعف در سال 1356در روستاي شوريجه چشم به جان گشود.

تحصيلات ابتدائي را در روستا گذراند وبا پدرش در امورات دامداري وكشاورزي كمك مي كرد. شهيد خدمت سربازي را طي نمود وبعد از سربازي به روستا آمده و در بسيج روستا شركت فعال داشته وهميشه در گشت ونگهباني و ايست وبازرسي شركت فعال داشت. شهيد تاجكي در مورخه 78/8/8 توسط اشرار مسلح ربوده شده و پس از 22 روز اسارت در مورخه 78/8/30 به شهادت رسيد.

وصيتنامه شهيد: