شهيد صادق فلاح
شهيد صادق فلاح

شهيد صادق فلاح در سال 1345 در شهرستان ساري روستاي اسلام آباد به دنيا آمد.

sadeq fallah

نام ونام خانوادگي: صادق فلاح

نام پدر: قربان

تاريخ تولد: 1345

محل تولد: ساري (روستاي اسلام آباد)

محل شهادت: جزيره مجنون

محل دفن: بهشت نبي سرخس

مدت حضور در جبهه: 12 ماه

تاريخ شهادت: 1362

خلاصه اي از زندگينامه شهيد:

شهيد عزيز صادق فلاح در سال 1345در شهرستان ساري روستاي اسلام آباد به دنيا آمد. وي تا مقطع راهنمايي تحصيل كرد خانواده شهيد از همان طفوليت شهيد را با عشق به ائمه بزرگ كردند. شهيد والا مقام چهارمين فرزند خانواده بود در پانزده سال عمر با بركت در خانواده الگو بود. اولين بار توسط پايگاه بسيج پا به جبهه گذاشت  بسيجي شهيد صادق فلاح چندين بار به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام تا اينكه در سال 62 در منطقه عملياتي جزيره مجنون مفقود الاثر وپيكر پاكش بعد از 13 سال به سرخس انتقال داده شد .

وصيتنامه شهيد:

خدايا تا جاي كه توفيق باشد در مبارزه حق و باطل شركت مي كنم. وآنچه را كه دارم در طبق اخلاص نهاده تقديم ايزد منان مي نمايم. وآنچه را كه امام حسين(ع) وتمام رزمندگان صدر اسلام پروانه وار به دور آن مي گشتند  من هم بازيابم   آيا كسي به خود اجازه مي دهد كه جنايتكاران ومتجاورزان به سوي كشور وشرفش تجاوز كرده باشد و سكوت اختيار كند. من اكنون مي روم كه با خدايم ملاقات كنم. مي روم تا آتشي را كه در درونم روشن شده خاموش نمايم.