شهيد موسي سركوهي
شهيد موسي سركوهي

شهيد موسي سركوهي در خانواده اي مستضعف در سال 1346 چشم به جهان گشود.

musa sarkohi

نام ونام خانوادگي: موسي سركوهي

نام پدر: غلامرضا

تاريخ تولد: 1346

محل تولد: روستاي پسكمر

محل شهادت: پادگان آموزشي ايلام

محل دفن: روستاي پسكمر

تاريخ شهادت: 1365

 

خلاصه اي از زندگينامه شهيد:

شهيد موسي سركوهي در خانواده اي مستضعف در سال 1346 چشم به جهان گشود.

شهيد سركوهي عضو بسيج بود وهميشه به پايگاه بسيج مي رفت . بيشتر وقت خودش را صرف كشاورزي وچوپاني مي كرد وافراد كم دست وفقير كمك مي كرد او به خواهرانش توصيه مي كرد كه حجابتان را رعايت كنيد شهيد سركوهي در خدمت مقدس سربازي در دوره آموزشي موقعي كه در حال فراگيري آموزش نظامي بود بر اثر اصابت غير عمدي گلوله به شهادت رسيد.

وصيتنامه شهيد: