شهید حسين احمد آقايي
شهید حسين احمد آقايي

شهيد حسين احمدآقائي در سال 1342 در خانواده نسبتاً فقير چشم به جهان گشود.

hosein ahmad aqaei

نام ونام خانوادگي: حسين احمد آقايي

نام پدر: رضا

تاريخ تولد: 42/6/9

محل تولد: سرخس

محل شهادت: كهنه ريگ

تاريخ شهادت: 61/10/25

 

خلاصه اي از زندگينامه شهيد:

شهيد حسين احمدآقائي در سال 1342در خانواده نسبتاً فقير چشم به جهان گشود.

در سن 7سالگي پدرش  را از دست داد . واز آن پس سرپرستي شهيد بر عهده مادرش بود. وبراي اينكه بتواند فرزند خردسال خود را بزرگ نمايد مجبور بود كه كارگري نمايد.  شهيد در سن 7سالگي به مدرسه مي رود تا پايان دوره ابتدائي به درس خواندن ادامه  مي دهد . واز آنجا كه او نمي تواند تحمل كند كه مادرش كار كند تا خرج تحصيل او را بدهد ترك تحصيل كرد. و در آستانقدس كار مي كند. تا اينكه نوبت به خدمت سربازي ايشان مي رسد. وبراي خدمت مقدس سربازي به جبهه اعزام  مي شود. وسرانجام در تاريخ 25/10/61 بر اثر اصابت تركش به بدن به درجه رفيع شهادت نائل مي شود.

وصيتنامه شهيد: