شهید غلامحسن گل شيخي
شهید غلامحسن گل شيخي

شهيد غلامحسن گل شيخي در خانواده روستاي در قلعه قصاب سرخس بدنيا آمد.

golamali golsheykhi

نام ونام خانوادگی: غلامحسن گل شيخي

نام پدر: يونس

تاريخ تولد: 1334

محل تولد: قلعه قصاب

محل دفن: قلعه قصاب

مدت حضور در جبهه: 3 ماه

تاريخ شهادت: 66/2/2

 

خلاصه اي از زندگينامه شهيد:

شهيد غلامحسن گل شيخي در خانواده روستاي در قلعه قصاب سرخس بدنيا آمد. پدرش متدين ومعتمد و كشاورز روستا بود. در قبل از  تولد  مادرش نذر زيادي نمود تا اينكه شهيد متولد شد. پدر ومادر شهيد در ابتدا مستاجر بودند شهيد غلامحسن گل شيخي از اول فردي متدين و مذهبي وپاي بند به امورات شرعي بود. در هر محيطي كه كار ميكرد اين مسائل را رعايت مي نمود بعلت نداشتن بضاعت مالي ترك تحصيل نموده وتا راهنمايي بيشتر نخواند.

شهيد گل شيخي با شروع جنگ تحميلي هميشه به فكر رفتن به جبهه بود. در چندين عمليات شركت كرد.  شهيد گل شيخي فردي شجاع در جبهه بوده وهميشه بدنبال كارهاي سخت در جبهه بود. فردي مسئوليت پذير ومطيع فرمانده بود شهيد گل شيخي در عمليات كربلاي چهار شجاعانه جنگيد. وبر اثر تركش به شهادت رسيده وپيكر پاك وي بعد از 13سال به ميهن اسلامي بازگشته ودر جوار ساير شهدا ودر بهشت نبي به خاك سپرده شد.

وصيتنامه شهید:

وصيتنامه شهيد توسط ديگران نوشته شده و در خصوص اموال و مسائل شرعي سفارشات و تاكيدات زيادي شده است.