پوستر اختصاصی؛ اینجا دفاع مقدس ادامه دارد
پوستر اختصاصی؛ اینجا دفاع مقدس ادامه دارد
این روزها مدافعان سلامت پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید۱۹ شهرستان سرخس در صحنه مقابله با ویروس کرونا جامه رزم پوشیده و برای حفظ سلامت مردم به میدان آمدند و ایثارگرانه در راه خدمت به همشهریانشان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند؛ اینجا در جبهه سلامت، دفاع مقدس همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، این روزها مدافعان سلامت پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید۱۹ شهرستان سرخس در صحنه مقابله با ویروس کرونا جامه رزم پوشیده و برای حفظ سلامت مردم به میدان آمدند و ایثارگرانه در راه خدمت به همشهریانشان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند؛ اینجا در جبهه سلامت، دفاع مقدس همچنان ادامه دارد.

عکاس: احسان بابائی

گرافیک: محمد نجاتی نسب

تصویر: مدافعان سلامت پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید۱۹ شهرستان سرخس