پوستر؛ «هر ایرانی یک درخت»
پوستر؛ «هر ایرانی یک درخت»
رهبر معظم انقلاب: ما از مردم خواهش می‌کنیم که درخت را پاس بدارند و فضای سبز را اهمیت بدهند. «هر ایرانی یک درخت» که گفته می‌شود و در زبان‌ها هست، شعار خوبی است؛ سعی کنند در این ایام که ایام درختکاری و فصل درختکاری است، هرچه می‌توانند [کاشت درخت را] افزایش بدهند.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: ما از مردم خواهش می‌کنیم که درخت را پاس بدارند و فضای سبز را اهمیت بدهند. «هر ایرانی یک درخت» که گفته می‌شود و در زبان‌ها هست، شعار خوبی است؛ سعی کنند در این ایام که ایام درختکاری و فصل درختکاری است، هرچه می‌توانند [کاشت درخت را] افزایش بدهند.

طرح: محمد نجاتی نسب
تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس