پوستر؛ «علی ابن ابیطالب»
پوستر؛ «علی ابن ابیطالب»
پیامبر خدا (ص) در خطبه غدیر فرمودند: اي مردم! علي (ع) را برتر از هر کس و هر چیز بدانيد که خدا او را برتر از هر کس و هر چیز دانسته است.

به گزارش نسیم سرخس، پیامبر خدا (ص) در خطبه غدیر فرمودند: ای مردم! علی (ع) را برتر از هر کس و هر چیز بدانید که خدا او را برتر از هر کس و هر چیز دانسته است.

طرح: محمد نجاتی نسب

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس