پوستر؛ «سرباز امام»
پوستر؛ «سرباز امام»
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی: والله والله والله از مهم‌ترین شئون عاقبت به‌خیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد.

به گزارش نسیم سرخس، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بخشی از وصیت‌نامه‌‌اش تاکید می‌کند: والله والله والله از مهم‌ترین شئون عاقبت به‌خیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد.