معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: امکان خرید سابقه بیمه برای پر کردن خلأ سوابق بیمه ای وجود ندارد.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: امکان خرید سابقه بیمه برای پر کردن خلأ سوابق بیمه ای وجود ندارد.

محمد حسن زدا افزود: بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه هر ماه کارگران را تا پایان ماه بعد پرداخت کند و همچنین صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق تعیین شده ارسال کند و در صورتی که کارفرما  در انجام این تکلیف قصور کند، باید اصل حق بیمه را به همراه جرائم متعلقه بپردازد.

وی اظهار داشت: بیمه شدگان پس از سالها بیمه پردازی برای تجمیع سوابق و یا بهره مندی از مزایای بازنشستگی به شعب مراجعه می کنند و متوجه وجود عدم پرداخت حق بیمه در یک ماه یا ماههایی از سال های گذشته می شوند که  این خلأ با پرداخت حق بیمه امکان جبران ندارد و بیمه شده باید خلاً های بیمه ای را با بیمه پردازی در زمان اشتغال پر کند تا شرایط بازنشستگی را احراز کند.

زدا توصیه کرد بیمه شدگان از طریق مراجعه به سامانه سوابق سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت حق بیمه خود از سوی کارفرما اطمینان حاصل کنند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما آن را به کارفرما ویا اداره کار اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه برای بهره مندی از شرایط بازنشستگی احراز یکی از شرایط بازنشستگی طبق ماده ۷۶قانون تأمین اجتماعی الزامی است، تصریح کرد: نمی توان برای برخورداری از شرایط بازنشستگی سالهایی که حق بیمه آن پرداخت نشده را پرداخت کرد.

زدا با اشاره به شرایط استحقاق مستمری بازنشستگی اظهار داشت: ۳۰سال سابقه تمام و حداقل سن لازم برای مردان۵۰سال تمام و برای زنان ۴۵ سال ویا ۳۵سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی و یا زنان با ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه و۴۲سال سن، مشروط به اینکه به هنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

 

انتهای پیام/م